مشاوره و آموزش در سوله و سردخانه

سردخانه های صنعتی

مشاوره ، آموزش طراحی و پیاده سازی سردخانه های صنعتی در گروه جمشید برودت انجام می گردد

سوله های صنعتی

در طراحی فونداسیون سوله های صنعتی ،  باتوجه به ابعاد ، ارتفاع ومیزان بار سوله و برحسب نوع وجنس زمین ، توسط مهندسین مشاور و طراح صنایع برودتی جمشید  انجام می گیرد فونداسیون…ادامه مطلبسوله های صنعتی

هر پروژه ای برای اجرای بهتر نیاز به تجربه ، دانش و اطلاعات به منظور اتخاذ تصمیم گیری بهتر می باشد . در روشهای سنتی مدیران برای تصمیم گیری به تجربه متکی بودند از اینرو در تصمیمات بصورت سعی و خطا اجرا می نموند که باعث میشد هزینه های بسیاری صورت گیرد و همچنین منابع مالی شرکت برای رسیدن به بهترین تصمیم با هدر دادن منابع به خطر بیفتد . امروزه دیگر با روش سعی و خطا تصمیم گیری نمی شود . افراد باهوش در تصمیم گیری های خود از دانش و اطلاعات نیز استفاده می نمایند . از اینرو مشاوران نقش مهمی در تصمیم گیری های مهم ایفا می نمایند . زیرا مشاوران دانش های مورد نیاز برای تصمیم گیری را در اختیار مدیر قرار می دهند و همچنین برای اطلاعات مورد نیاز نیز از روش های تحقیق بازار و بررسی های اصولی در اختیار مدیریت قرار داده می شود تا بتواند بهترین تصمیم گرفته شود

در زمینه سردخانه و سوله های صنعتی نیز به دلیل بالا بودن هزینه های پیاده سازی نیاز مبرمی به مشاور می باشد . بطور مثال در طراحی سازه سوله نکات مهمی وجود دارد که شامل موارد ذیل است

-بررسی میزان بار مرده .باربرف وباران وباد وبارهای نامتقارن 

-بررسی وتخمین بار های جانبی باد وزلزله برحسب منطقه 

-برسی مسئله جرثقیل سقفی وطراحی تیر حمل کننده جرثقیل سقفی درسوله ها 

-دهانه .طول و تعداد قاب سوله که درطراحی و.وزن  تاثیر گذار است 

-ارتفاع جانبی ودیوارهای سوله 

-پوشش سقف ها ودیوار های سوله که چگونه باشد 

-طراحی پرلین ها ومیل های مهار درسوله 

ارائه طراحی مناسب برای حداقل دورریز ورق های فولادی 

-ارائه محاسبات کامل مطابق اصول نظام مهندسی 

که این ها حداقل کامل ترین نکات درطراحی سوله است که محوریت اصلی پروژه های ما بوده است 

در زمینه سردخانه نیز عوامل مهمی در راه اندازی تاثیر گذار است که اشتباه تصمیم گیری در آنها باعث از بین رفتن سرمایه کارفرما می گردد . از اینرو

توانایی ما با توجه به رابطه قوی بابازار برودتی وتوان علمی وتخصصی آمادگی خودرا جهت طراخی وساخت بهینه دلسوزانه با استفاده از وجدان کاری مناسب  جهت خدمت رسانی به تمام کارآفرینان وسرمایه گذاران   فراهم نماییم وبا برنامه ریزی واصول صحیح ساخت شما را به هدف ساخت سردخانه و سوله یاری  نماییم تا بتوانیم آرامش خاطر امنیت ورضایت رابرای شما تامین نماییم.