مشاوره ، طراحی و اجرای سردخانه صنعتی

سردخانه های صنعتی

مشاوره ، آموزش طراحی و پیاده سازی سردخانه های صنعتی در گروه جمشید برودت انجام می گردد

سوله های صنعتی

در طراحی فونداسیون سوله های صنعتی ،  باتوجه به ابعاد ، ارتفاع ومیزان بار سوله و برحسب نوع وجنس زمین ، توسط مهندسین مشاور و طراح صنایع برودتی جمشید  انجام می گیرد فونداسیون…ادامه مطلبسوله های صنعتی

یکی از خدمات ما (گروه جمشید) مشاوره ، آموزش ، طراحی و اجرا در زمینه سردخانه صنعتی می باشد .

سردخانه 

سردخانه صنعتی به یکی از مهم ترین تجهیزات برودتی تبدیل شده است که از مواد غذایی وخوراکی تازه یا منجمد نگهداری واز فاسد شدن محافظت می کند ودارای ویژگی دمایی مختلف می باشد ودر آب وهوای گرم وسوزان استفاده از آن بالاتر است .

انواع سردخانه صنعتی 

1- سردخانه  بالای صفر

این سردخانه ها برای نگهداری محصولات ومواد غذایی استفاده می شود ومواد خوراکی را تازه نگه می داردوکیفیت آن ها را حذف واز خراب وفاسد شدن محافظت می نماید وودرمحدوده دمایی +5 تا +15 درجه می باشند  وبرای نگهداری محصولات لبنی .وپروتئینی .محصولات کشاورزی وانواع میوه  سبزیجات .مواد دارویی وگل وگیاه مناسب است 

2-سردخانه های  زیر صفر

سردخانه صنعتی زیرصفر که به سردخانه بلند مدت نیز معروف است محصولات ومواد غذایی را منجمد می کند ومحدوده دماییی آن ها بین -5ت-45 درجه می باشد این مدل سردخانه برای نگهداری طولانی مدت محصولان وانواع گوشت حیوانات .صیفی جات وسبزیجات منجمد و… استفاده می شود.

3-سردخانه صنعتی دومداره 

اگر بخواهیم از سردخاه بالای صفروزیر صفر استفاده کنیم بهترین کار اجرای سردخانه های دومداره می باشد که قابلیت وکنترل دما در دما های بالا صفروزیر صفر را دارند وکاملا اقتصادی وباعث صرفه جویی هزینه ها می شود زیرا استفاده از چند سردخانه مجزا هزینه های زیادی را در بر دارد واز نظر اقتصادی امکان پذیر نیست 

4- سردخانه کنترل اتمسفر 

سردخانه کنترل اتمسفر برای نگهداری طولانی مدت برخی مواد ساخته می شوند که نیاز مند شرایط خاص از نظر ترکیب هوای درون اتاق است ازجمله شرایط آن کاهش غظلت اکسیژن یا اتیلن است در این حالت سوله برحسب هوا بند ساخته شده وبه صورت 2ترکیب هوای سردخانه کنترل می گردد درنوع اول دی اکسید کربن از مخزن مجاور سوله به داخل تزریق شده وترکیب هوا را تغییر می دهد .ودرحالت دوم برخی از ترکیبات هوا به کمک فیلترهای خاص از هوا جدا شده واز سوله خارج می شوند که به کمک این فرآیند فساد وخراب شدن مواد غذایی را به تاخیر انداخته وشرایط نگهداری طولانی مدت را فراهم می نماید .

5- سردخانه بستنی 

سردخانه بستنی به صورت دومرحله ای ودر دمای پایین تراز -18 درجه سانتیگرادنگهداری می شود  بستنی به دلیل داشتن خامه وچربی ودر برخی موارد علت وجود نمک درساختارش نیاز به  دمای پایین دارد تا تعادلش را حفظ کند ونرم نشود وبرا یسردخانه بستنی از کمپرسورهای دومرحله ای استفاده می شود در برخی از کارخانه ها از تونل بستنی استفاده می شود تا بستنی سریع تر منجمد شود وکیفیت وساختار خودرا حفظ نماید