دسته: دسته‌بندی نشده

سردخانه های صنعتی

مشاوره ، آموزش طراحی و پیاده سازی سردخانه های صنعتی در گروه جمشید برودت انجام می گردد

سوله های صنعتی

در طراحی فونداسیون سوله های صنعتی ،  باتوجه به ابعاد ، ارتفاع ومیزان بار سوله و برحسب نوع وجنس زمین ، توسط مهندسین مشاور و طراح صنایع برودتی جمشید  انجام می گیرد فونداسیون…ادامه مطلبسوله های صنعتی

دسته‌بندی نشده

نکات مهم در طراحی سازه سوله 

-بررسی میزان بار مرده .باربرف وباران وباد وبارهای نامتقارن  -بررسی وتخمین بار های جانبی باد وزلزله برحسب منطقه  -برسی مسئله جرثقیل سقفی وطراحی تیر حمل کننده جرثقیل سقفی درسوله ها …ادامه مطلبنکات مهم در طراحی سازه سوله