کندانسور

سردخانه های صنعتی

مشاوره ، آموزش طراحی و پیاده سازی سردخانه های صنعتی در گروه جمشید برودت انجام می گردد

سوله های صنعتی

در طراحی فونداسیون سوله های صنعتی ،  باتوجه به ابعاد ، ارتفاع ومیزان بار سوله و برحسب نوع وجنس زمین ، توسط مهندسین مشاور و طراح صنایع برودتی جمشید  انجام می گیرد فونداسیون…ادامه مطلبسوله های صنعتی

کندانسورها یکی از تجهیزات سیکل تبرید درسردخانه می باشد  که جایگاه آن درسیکل بعداز کمپرسور وقبل از شیر انبساط می باشد وگاز خروجی  از کمپرسور که دمای آن بالا می باشد درکندانسور تقطیرشده وبعداز عبور از شیر انبساط وارد اواپراتور می گردد کندانسور کار یک مبدل حرارتی را انجام می دهد که با خنک کردن مبرد توسط آب یا هوا فاز مبرد را از گاز وارد فاز مایع می کند  وظیفه کندانسورخنک نمودن گاز حاصل از کمپرسور و دفع حرارت جذب شده در اواپراتور از طریق کندانسور به محیط  نیاز به مصرف  توان دارد  که این کار توسط کمپرسورسردخانه  انجام می شود ودرنتیجه کندانسور می بایست هم توان جذب شده دراواپراتور وهم توان کمپرسور را فرض کنیم که تمام آن را به حرارت تبدیل شده است به محیط اطراف انتقال داد.

کندانسورها مطابق به نیاز مشتری در 3نوع عمودی افقی (کرسی ) V  شکل طراحی می شوند واز کویل .بدنه. فن .رسیور  ساخته  شده است