شیر انبساط

سردخانه های صنعتی

مشاوره ، آموزش طراحی و پیاده سازی سردخانه های صنعتی در گروه جمشید برودت انجام می گردد

سوله های صنعتی

در طراحی فونداسیون سوله های صنعتی ،  باتوجه به ابعاد ، ارتفاع ومیزان بار سوله و برحسب نوع وجنس زمین ، توسط مهندسین مشاور و طراح صنایع برودتی جمشید  انجام می گیرد فونداسیون…ادامه مطلبسوله های صنعتی

شیر انبساط یا اکپیشن ولو یکی از اجزای اصلی هر سیستم برودتی است شیر انبساط به عنوان یک شیر اتوماتیک درمسیر حرکت مبرد قبل از اواپراتور نصب می شود وبا ایجاد افت فشار باعث تبخیر مبرد می شود وگاز مبرد را درون اواپراتور اسپری وتولید سرما می کند پرکاربرد ترین شیر انبساط درسردخانه ها شیر انبساط ترمواستاتیک است که مبنای کار شیر انبساط بار اواپراتور است درصورت افزایش بار در اواپراتورشیر انبساط ترمواستاتیکی به صورت خودکار به میزان موردنیاز باز می شود وبه مبرد اجازه ورود بیشتر را به اواپراتور می دهد ودرهنگام کاهش بار بسته شده واز عبور مبرد جلوگیری می کند 

نحوه انتخاب شیر انبساط

ظرفیت شیر انبساط باید متناسب با ظرفیت اواپراتور انتخاب شود و در صورتی که شیر انبساط را با ظرفیتی کم تر یا بیش تر انتخاب نماییم باعث می شود که مبرد کم یا زیاد وارد اواپراتور شود. بطور مثال اگر ظرفیت شیر انبساط بالاتر از ظرفیت اواپراتور باشد مبرد بیشتری وارد اواپراتور می گردد و باعث ایجاد برفک در اواپراتور می شود، همچنین این امر سبب کاهش ظرفیت سیستم برودتی می گردد.

برند های شیر انبساط سردخانه

از معتبرترین برندهای شیر انبساط سردخانه موجود در بازار ایران می توان به برند های زیر اشاره نمود.

  • شیر انبساط سردخانه دانفوس
  • شیر انبساط سردخانه آلکو

مزایای شیر انبساط سردخانه
  • شیر انبساط باعث یکسان شدن میزان فشار در کندانسور و اواپراتور می گردد.
  • عدم دارا بودن قطعات متحرک
  • ارزان و عدم نیاز به نگهداری
  • قابلیت استفاده در سیکل های تبرید