درباره ما ( اهداف و ماموریت )

سردخانه های صنعتی

مشاوره ، آموزش طراحی و پیاده سازی سردخانه های صنعتی در گروه جمشید برودت انجام می گردد

سوله های صنعتی

در طراحی فونداسیون سوله های صنعتی ،  باتوجه به ابعاد ، ارتفاع ومیزان بار سوله و برحسب نوع وجنس زمین ، توسط مهندسین مشاور و طراح صنایع برودتی جمشید  انجام می گیرد فونداسیون…ادامه مطلبسوله های صنعتی

صنایع برودتی جمشید با هدف  مشاوره.طراحی واجرای سازه وتجهیزات سردخانه های صنعتی وهمچنین ارائه خدمات مهندسی با  تجربه .تلاش  وپشتکار مهندسین برتر درسال 1401 تاسیس گردید 

توانایی ما با توجه به رابطه قوی بابازار برودتی وتوان علمی وتخصصی آمادگی خودرا جهت طراخی وساخت بهینه دلسوزانه با استفاده از وجدان کاری مناسب  جهت خدمت رسانی به تمام کارآفرینان وسرمایه گذاران   فراهم نماییم وبا برنامه ریزی واصول صحیح ساخت شما را به هدف ساخت سردخانه یاری  نماییم تا بتوانیم آرامش خاطر امنیت  ورضایت رابرای شما تامین نماییم. 

اهداف ما

هدف ما در این حوزه تبدیل شدن به برندی معتمد و قابل اطمینان در سطح کشور برای کلیه کارآفرینان و تلاشگران عرصه تولید و صنعت به منظور داشتن سهمی هر چند کوچک در توسعه صنعتی و اقتصادی کشور می باشد

ماموریت ما

ماموریت ما در این فعالیت همراه بودن ، کمک کردن ، ارائه اطلاعات و مشاوره های لازم برای اتخاد تصمیمات مطمئن برای کارآفرینان و همچنین کمک به اجرا و پیاده سازی سوله های صنعتی ، تجهیزات و سردخانه های صنعتی می باشد